Samordnad vård och omsorg

Sammanfattning: En av de stora utmaningarna för vården, omsorgen och socialtjänsten i Sverige är att samordna insatserna för patienter och brukare. Även om problemet är gemensamt för många jämförbara länder framstår bristande samordning för svensk del som extra tydlig ur ett patient- och brukarperspektiv. Den här rapporten avser att i ett svenskt sammanhang bidra med flera nya angreppssätt för att bättre förstå samordningsproblematiken.

Studien visar bland annat att cirka en miljon patienter och brukare har komplexa samordningsbehov och samtidigt små förutsättningar att vara delaktig i samordningen av sin vård och omsorg.

I rapporten presenteras också:

  • en beskrivning av vad det innebär ur ett patient- och brukarperspektiv när vården och omsorgen är samordnad
  • ett ramverk för att beskriva olika gruppers behov av samordning, där hänsyn tas till personens förmåga att vara medskapande i samordningen
  • en uppskattning av storlek och resursförbrukning för de grupper som ingår i ramverket
  • en diskussion av de huvudsakliga utmaningar som vi ser för att uppnå en mer samordnad vård och omsorg.