Äldreomsorgen år 2025

Sammanfattning: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har vänt sig till docent Mårten Lagergren vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum för att utveckla modeller med syftet att analysera konsekvenserna av alternativa strukturer för morgondagens äldreomsorg.

Den här promemorian är hans redovisning av arbetet och är ett underlag till Vårdanalys rapport ”Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan? Ett kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg” (Rapport 2015:8).

Läs huvudrapporten Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mittemellan? Ett kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg