Upphandlingar

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys genomför nu en upphandling av ett ramavtal avseende konsulttjänster för analyser, uppföljningar och utvärderingar inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst. Upphandlingen avser dels att de upphandlande konsulterna ska fungera som förstärkningsresurs till myndighetens löpande verksamhet och dels att de ska genomföra hela analysprojekt eller delstudier.

Upphandlingsdokumenten distribueras genom Visma Commerce AB:s upphandlingsverktyg TendSign, se: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrlgjretr.