Myndigheten för vård- och omsorgsanalys söker flera utredare

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppgift är att följa upp och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Myndigheten ska bidra med policyrelevanta kunskapsunderlag och rekommendationer till beslutsfattare rörande hälso- och sjukvårdens och omsorgens funktionssätt och styrning. Vi söker nu flera utredare som vill vara med och driva analysprojekt som ska bidra till vården och omsorgens utveckling.

Om rollen

I rollen som utredare kommer du att leda och arbeta i projekt som syftar till att förbättra kvaliteten och effektiviteten inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Projekten är av strategisk karaktär och ska generera policyrelevanta beslutsunderlag till regeringen och andra beslutsfattare inom sektorn. I rollen som utredare kommer du att arbeta med studiedesign, datainsamling, analys, rapportförfattande och kommunikation i projektet. De kan exempelvis handla om att utvärdera effekterna av genomförda reformer eller att genomföra analyser i syfte att få underlag till nya värdeskapande reformer. I rollen som utredare kommer du främst att arbeta som projektledare med att driva ett projekt hela vägen från studiedesign och datainsamling till analys, rapportförfattande och kommunikation. Utöver att arbeta med myndighetens kärnverksamhet förväntas du bidra till myndighetens omvärldsbevakning.

Vem är du?
Du har minst fem års erfarenhet av kvalificerat arbete med utredning och/eller utvärdering i offentlig eller privat sektor. Du ska ha erfarenhet av att arbeta med liknande utredningsprojekt som de vi har beskrivit ovan. Det innefattar att du också har erfarenhet av kvalificerat analysarbete med hälso- och sjukvårds- eller omsorgsfrågor och är van vid att samla in, analysera och sammanställa information. Du har en god inblick i vårdens och omsorgens organisation och styrning. Du har också god kunskap om och erfarenhet av endera kvantitativ och kvalitativ metod för datainsamling och analys.

I arbetet förväntas du rapportera med hög kvalitet inom givna tidsramar. Som person är du analytisk, ansvarstagande och resultatinriktad och har en mycket god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga. Du har också en välutvecklad samarbetsförmåga och förmåga att bygga långsiktiga nätverk, både internt inom myndigheten och med externa intressenter och uppdragstagare. Projektledarerfarenhet är meriterande liksom erfarenhet av att utforma underlag för beslutsfattande på nationell nivå. Vidare har du en akademisk examen inom ett ämnesområde som är relevant för verksamheten, gärna en samhällsvetenskaplig utbildning inom statsvetenskap, nationalekonomi, statistik eller juridik. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vad kan vi erbjuda?
På Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får du möjlighet att arbeta med frågor som berör alla - vi arbetar med att ta fram policyrelevant beslutsunderlag kring några av framtidens viktigaste välfärdsfrågor. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsmiljö där resultatet av ditt arbete kommer att uppmärksammas och lämna ett stort bidrag till utvecklingen av vård- och omsorgssektorn. Vi erbjuder intern och extern kompetensutveckling och för rätt person finns goda möjligheter för en professionell vidareutveckling. Anställningen är en tillsvidareanställning men inleds med 6 månaders provtjänstgöring. Den är placerad i Stockholm och avser heltid.

Så ansöker du
Din ansökan med ett personligt brev och CV ska vara inkommen till Vårdanalys senast den 5 maj, märkt med diarienummer 2996/2017. Du kan söka tjänsten här på vår hemsida www.vardanalys.se eller skicka din ansökan till e-postadress: registrator@vardanalys.se. Betyg och eventuella övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju.

Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

Kontakt
Projektdirektör Hanna Sjöberg, 08-690 41 13, hanna.sjoberg@vardanalys.se

Projektdirektör Marianne Svensson, 08-690 41 40, marianne.svensson@vardanalys.se

Sista ansökningsdag fredag 05 maj 2017