Lediga tjänster

  • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys söker en erfaren utredare med kvantitativ inriktning

    Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppgift är att följa upp och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Myndigheten ska bidra med policyrelevanta kunskapsunderlag och rekommendationer till beslutsfattare rörande hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens funktionssätt och styrning. Vi söker nu en utredare med kvantitativ inriktning som vill vara med och driva analysprojekt som ska bidra till hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens utveckling.

    Sök tjänsten här
  • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys söker erfarna utredare

    Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppgift är att följa upp och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Myndigheten ska bidra med policyrelevanta kunskapsunderlag och rekommendationer till beslutsfattare rörande hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens funktionssätt och styrning. Vi söker nu utredare som vill vara med och driva analysprojekt som ska bidra till hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens utveckling.

    Sök tjänsten här