Jobba på Vårdanalys

Vill du arbeta på en myndighet som granskar och analyserar vården och omsorgen i Sverige ur ett patient- och brukarperspektiv?

Vi tror att du som är intresserad av att arbeta på Vårdanalys brinner för att svensk vård och omsorg ska vara i världsklass. Vi tror att du vill vara med och driva på utvecklingen av vården och omsorgen.

Vi som arbetar här är bland annat hälsoekonomer, socionomer, statsvetare, sjuksköterskor, läkare och jurister.

Eftersom det är en liten myndighet är alla delaktiga. Förmåga att arbeta i team är viktigt.

Röster om Vårdanalys från medarbetarna: 

”Det är en flexibel och dynamisk arbetsplats. Alla är delaktiga och får vara med och påverka.” Sofia Nordén, ekonomiansvarig och controller.

”Vi är en liten myndighet med ett stort och spännande uppdrag med möjlighet att påverka.” Carl Lundgren, utredare.

”Du har stor frihet under personligt ansvar, och med möjlighet att påverka.” Nils Janlöv, utredare.

”Det känns meningsfullt att jobba här. Är man intresserad av de här frågorna får man chans att arbeta med dem ordentligt, och på ett väldigt givande sätt.” Therese Östh, kommunikationsansvarig.